d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.

Tokenation: Wonen we over een paar jaar allemaal in een Tokenation?

(DeFi) voor Bedrijven, Tokenation, What’s Next for Cryptovaluta? 6 belangrijke trends, Decentrale Autonome Organisaties

Tokenation: Wonen we over een paar jaar allemaal in een Tokenation?

Mede-eigenaar worden van een Ferrari, een Picasso of een bijzondere voorraad bourbon; wie wil dit nu niet? Het zogenaamde ‘tokenizen’ van bezit met behulp van blockchain technologie, brengt momenteel een revolutie in de beleggingswereld teweeg en mijn collega’s van het World Economic Forum verwachten zelfs dat over zeven jaar, 10% van het wereldwijde BBP op de blockchain is opgeslagen. Waarom worden bezittingen nu zo massaal op de blockchain gezet en wat houdt dit ‘tokenizen’ precies in? In deze blog ga ik meer informatie delen over Tokenation, Dus lees hieronder verder.     

Als je iets ‘tokenized’, dan houdt het in dat je iets fysieks omzet naar digitale tokens, die vervolgens worden toegevoegd aan de blockchain. Door dat laatste, wordt een veilige overdracht en transparantie gegarandeerd. Als je een huis wilt kopen of verkopen, dan ga je normaliter door een omslachtig proces met verschillende partijen als een makelaar, notaris en bank en zijn sommige onderdelen van dit proces niet transparant. Dit is, juist omdat niet het hele proces transparant is, volgens verschillende onderzoeken een van de hoofdoorzaken geweest van de kredietcrisis 10 jaar geleden. Daarnaast zijn dit soort processen, doordat er meerdere partijen bij betrokken zijn met elk hun eigen, verouderde systemen en uiteraard een bepaalde drang om geld te verdienen, kostbaar en traag.

Daarom zijn er momenteel onwijs veel bedrijven en overheden bezig, om hun bezittingen op de blockchain te ‘tokenizen’. Er worden wereldwijd elke dag miljarden aan assets ‘getokenized’, van Japan tot Luxemburg en Zuid-Afrika en instituten als MIT, Oxford en De Nederlandse Bank onderschrijven de geweldige voordelen. Voordelen als transparantie, maar juist ook het 24/7 wereldwijd snel kunnen handelen, zonder al die tussenpersonen, zorgen voor de grote interesse. Ook doordat bezittingen gedeeltelijk kunnen worden verhandeld en bezittingen die eerder niet liquide waren, dat nu wel zijn en daarom makkelijk te verhandelen zijn, brengt een hele golf aan nieuwe handelsmogelijkheden voor de wereldwijde financiële markt.

Het zijn dan ook niet alleen vastgoedobjecten, auto’s of kunst, maar ook zaken als copyrights, aandelen, metalen, granen en bijvoorbeeld muzieklicenties die worden getokenized. Door dit alles te tokenizen, wordt niet alleen een snelle overdracht gefaciliteerd, maar ook de wereldwijde handel er in en doordat gebruik wordt gemaakt van blockchain technologie, zijn transacties dus niet te wissen of aan te passen, wat zorgt voor veiligheid en vertrouwen. Doordat je bepaalde bezittingen ook fractioneel kan verhandelen, wordt de handel ineens ook beschikbaar voor kleine investeerders en mensen zoals jij en ik. Je kan bijvoorbeeld hierdoor slechts een fractie van een aandeel van Amazon van $2000 kopen. Het Amsterdamse Bloqhouse heeft een platform ontwikkeld waarmee je fractioneel vastgoed kan kopen en het eveneens Amsterdamse The Share Council heeft een oplossing om mede-eigenaarschap te vereenvoudigen.

Een ver van mijn bed show voor de leek? Stiekem hebben veel Nederlanders al profijt van ‘tokenization’. Apple Pay, wat door ING in Nederland geïntroduceerd is, werkt middels ‘tokenization’ en betaalprovider Payvision verwacht zelfs dat in 2023 meer dan de helft van alle e-commerce transacties in Nederland middels deze technologie zal lopen.

Hoewel je in 5 minuten een eigen token kan maken op de blockchain met platformen als Fabix, zijn er nog veel uitdagingen voor ‘tokenization’. De achterliggende blockchain technologie is nog volop in ontwikkeling en daarom is op verschillende vlakken nog verre van volwassen. Een van de grootste uitdagingen momenteel, is de wet- en regelgeving. Veel landen lopen hierop achter, waardoor er nog geen duidelijke definitie is van een token, goede standaardisatie ontbreekt en alle rechten en plichten er om heen nog vaak onduidelijk zijn. Hoe zit dat bijvoorbeeld als je het eigenaarschap van jouw vakantiehuis in Spanje, wilt overdragen aan een Fransman juridisch gezien? Fiscaal gezien? Wat als je een vastgoed object of schilderij met 10 andere eigenaren deelt en 1 van de eigenaren wil zijn deel verkopen? Of er moet onderhoud gepleegd worden? Een van de grootste uitdagingen ligt momenteel nog steeds in onderwijs. Ik merk tijdens het trainen in en spreken over blockchain met Bloqon dat de kennis over de technologie nog ontzettend in de kinderschoenen staat. Naast de basisbeginselen van de werking, is het inzicht in de wereldwijde impact en toekomstige toepassingen bij de meeste mensen nog verre van duidelijk.

Dat er gave toekomstige toepassingen op de loer liggen, is met alle gepresenteerde plannen van veel plannen wel duidelijk. Van het tokenizen van basketbalteams, zodat fans ook een aandeel kunnen nemen, tot het tokenizen van een reis, zodat je niet meer tijdens het vliegen je paspoort, ticket etc hoeft te laten zien. Er liggen natuurlijk ook prachtige kansen op het gebied van bijvoorbeeld de ‘gig-workers’; hoe mooi zou het zijn als je als Uber chauffeur of Deliveroo bezorger, door middel van tokenization een aandeel krijgt in het bedrijf en daarmee bijvoorbeeld ook een winstuitkering? Er zijn al startups zoals Fairride en Lazooz, die dergelijke oplossingen aanbieden, maar net als de onderliggende blockchain technologie nog in de kinderschoenen staan. We staan, met de vele waanzinnige plannen en snelle technologische ontwikkelingen, wel aan de vooravond van een bijzondere revolutie op gebied van eigenaarschap!